Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan för Teatersällskapet Ebbe 2023

Inledning

Teatersällskapet EBBE är en amatörteaterförening baserad i Kungsbacka kommun. Vi är en ideell och politiskt obunden förening där medlemmarna har en åldersspridning mellan 6 och 82 år. Vi välkomnar alla att medverka i arbetet på och bakom scenen. Ensemblen har varje sommar de senaste 24 åren framfört en egenskriven pjäs utomhus. Under lång tid höll vi till på en egenbyggd scen i Äskhults backe, nu spelar vi i Stättared.

EBBE bidrar till kulturhändelser på bygden och är en samlingsplats för kulturintresserade människor av alla slag.

EBBE är en öppen förening där alla som vill vara med och bidra till föreningen är välkomna.

EBBE skapar en samhörighet och ett samband mellan medlemmarna.

EBBE har en öppen inställning till medlemmarnas olikheter och skapar inkludering av medlemmar som annars kan ha det svårt att hitta ett socialt sammanhang.

EBBE stärker och bidrar till att medlemmarna utvecklas genom kulturen, teatern, tekniken och musiken.

Året

Fjolårets uppsättning av Marias Resa blev lyckad. Nu när coronarestriktionerna var borta valde vi att ha max 40 platser i publiken. Ingen har fått corona under våra repetitioner eller föreställningar vad vi vet. Detta är en fördel med utomhusteater!

Framtiden

Detta år arbetar vi med ett nytt manus. Pjäsen handlar om Ingela Gathenhielm. Pjäsen ska sättas upp under sommaren 2023. Den nya pjäsen kommer innebära mycket jobb med att repa in den, skaffa rekvisita, skapa musik och PR till exempel. Alla i ensemblen kommer vara med i någon arbetsgrupp utöver själva skådespelandet för att få allt att fungera.

Föreningen har skapat en arbetsgrupp som arbetar för att kunna bygga en ny scen någonstans på Stättareds marker. När scenen blir klar är inte bestämt ännu. Scenen ska kunna nyttjas av både Stättared och Ebbe.

Föreningen har fått flera nya medlemmar inför årets uppsättning och vi söker ständigt nya medlemmar.

Vi fortsätter att utveckla vårt goda samarbete med Stättared. De har bland annat hjälpt oss med marknadsföring, parkering, lån av lokaler och en del transporter.

Traditionsenligt kommer vi avsluta produktionsåret 2023 med en tillställning där vi äter, sjunger, spelar och spelar impro-teater! Alla som på något sätt bidragit till årets produktion brukar komma!

Efter produktionen har vi varje år ett medlemsmöte för att summera årets produktion och bestämma vad som ska hända nästa år.